Informatie:

Om een vereniging als Harmonie St. Sevaes draaiende te houden is veel inzet nodig van de leden en bestuursleden. Ook financiëel komt er heel wat kijken want er gaat veel geld om in de vereniging. Om te zorgen dat de vereniging financiëel gezond blijft worden er verschillende acties georganiseerd. Ook zijn er "De Vrienden van Servaes" die ons met hun bijdragen steunen.

 

Logo    Het bestuur  Orkest
 
Logo    Serenades
 
Logo    Contributies en lesgeld
 
Logo    Donateursactie
 
Logo    Oudijzer-actie
 
Logo    Vrienden van Servaes

 

 

 

 

 

Logo    BESTUUR

 

 

Lambert  Myrtille Timmers  Mandy 

Voorzitter:

     Lambert van der Ven

     Tel. 0413 293898

     voorzitter@st-servaes.nlSecretaris:  

    Myrtille verhagen-Timmers

De Essenburgh 13

5473 PB Heeswijk-Dnther

    Tel. 0413 301254

    secretaris@st-servaes.nl 

Penningmeester: 

Mandy Verhoeven

Tel. 0413 296244

     penningmeester@st-servaes.nl

 

Algemene bestuursleden

 
Loes Vermeltfoort  Els  Fred

 

Loes Vermeltfoort

      Tel. 0628727366

opleiding@st-servaes.nl 

 

Els Verdonk

Tel. 0413 293501

 

 

Fred Verkuijlen
Tel. 0413 292899

 

 

 

Maurice Bissels

Tel. 0413 341691

 

 

     
     
     

Terug

 

 

 

 

 

 

 

Logo    SERENADES

 

Bij 50-jarige huwelijksfeesten en verschillende jubilea van verenigingen komen wij op aanvraag een serenade verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter Lambert van der Ven. ( 0413293898)

Klik hier voor meer informatie.

 

Terug

 

 

 

 

Logo    CONTRIBUTIES EN LESGELD

 

 

LEERLINGEN

 

Harmonie:
 

Voor leerlingen die 15 minuten per week les hebben en nog niet in het harmonieorkest zijn opgenomen bedraagt het lesgeld  € 290,00 per jaar.
Voor leerlingen die 20 minuten per week les hebben en nog niet in het harmonieorkest zijn opgenomen bedraagt het lesgeld   € 334,00 per jaar.
Leerlingen die opgenomen zijn in het harmonieorkest betalen contributie + de helft van het lesgeld is € 258,00 per jaar.
 

 

Slagwerkgroep:
 

Voor leerlingen bedraagt het lesgeld   € 316,00 per jaar.
Voor leerlingen die opgenomen zijn in de drumband bedraagt de contributie ( = contributie + de helft van het lesgeld )

€  249,00 per jaar.

 

LEDEN

 

Harmonie en Drumband:
 

De muzikanten van de Harmonie en de Drumband betalen €  95,00 per jaar.
Diegenen die van een eigen instrument gebruik maken krijgen €  27,00 korting.

Het onderhoud van het instrument komt dan voor eigen rekening.

 

 

Terug

 

 

 

 

 

 

Logo    DONATEURSACTIE

 

Een Harmonie is een vereniging waar veel geld in omgaat. De uniformering en het instrumentarium zijn grote kostenposten. Ook de opleiding van nieuwe leerlingen kost veel geld. Om aan de benodigde financiële middelen te komen worden, naast de steun van de gemeente,  verschillende acties ondernomen. Dankzij de steun van de Dintherse en Loosbroekse gemeenschap en de inzet van vrijwilligers lukt het ons om ieder jaar weer de benodigde euro's bij elkaar te krijgen. Onze jaarlijkse donateuractie vindt plaats in juni , dan gaan onze leden deur aan deur voor een bijdrage. Wij rekenen hierbij op uw steun, zodat wij tot in lengte van jaren, onze muzikale bijdragen aan de Dintherse en Loosbroekse gemeenschap kunnen verzorgen.
 

 

Terug

 

 

 

 

 

Logo    OUDIJZER-ACTIE

 

Al sinds 1962 organiseert onze vereniging een jaarlijkse oud-ijzeractie in april. Met een aantal tractoren, wagens met aanhangers en vrachtwagens trekken we er met veel leden en andere vrijwilligers op uit om deur aan deur het ijzer en andere metalen op te halen die de Dintherse bevolking door het jaar heen voor ons bewaart. U wordt van onze actie op de hoogte gebracht middels een huis-aan-huis mededeling. We willen u hartelijk danken voor uw bijdragen, die voor ons weer een enorme steun in de rug betekenen.
Dat het vroeger anders ging kunt u zien op onderstaande foto's.

 

 

Oudijzer1967

 

Harrie van Sleuwen, Hans van Zutphen en ? op pad met paard en wagen.

 

 

 

Acties

 

Anno 2003 wordt er met ander materieel gewerkt.

 

Ook door het jaar heen zijn er mensen actief die het ijzer ophalen als daarom wordt gevraagd. Dit zogenaamde Oud-ijzer team bestaat uit Gerard Barten,  Wim Smits, Willy van Langen en John Doorenbosch. Wij zijn deze mensen zeer dankbaar voor hun tomeloze inzet.Mocht u ook met een teveel aan oude metalen in uw maag zitten dan kunt u bellen met Gerard Barten tel. 0413-291402 of Willy van Langen, tel. 0625136401 of mail naar oud-ijzer@st-servaes.nl . U kunt ook een van de leden van de harmonie aanspreken.

 

 

Terug

 

Logo    VRIENDEN VAN SERVAES

 

Een aantal jaren geleden hebben mensen uit de Dintherse gemeenschap, waaronder leden van de harmonie, een Stichting Vrienden van Harmonie Sint Servaes opgericht. Zij dragen financieel bij aan de harmonie, waar het gaat om grote kostenposten als opleiding van nieuwe muzikanten, aanschaf en onderhoud van instrumenten en uniformering. De doelstelling van de stichting is het inzamelen van geldmiddelen het in stand houden van onze harmonie en haar functioneren te bevorderen.
Vrienden van Sint Servaes betalen een jaarlijkse bijdrage van € 45,00 en wordt inmiddels door meer dan 200 leden overgemaakt.
Indien u de harmonie een warm hart toedraagt en ook financieel wilt steunen kunt u ook Vriend worden. U kunt dan contact opnemen met Gerard Barten, via email: vrienden@st-servaes.nl,  via telefoon 0413  291402. Ook kunt u contact opnemen met ons secretariaat via secretariaat@st-servaes.nl. Wij sturen u belangstelling voor de Stichting Vrienden dan door.

Alvast bedankt.

 

 

Terug